Protocol verantwoord naar de les.
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Organisaties, medewerkers en leden houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
Dat betekent:
• - volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
• - we wassen onze handen vaak en goed
• - we schudden geen handen
• - we hoesten in onze elleboog
• - we zitten niet aan ons gezicht
• - we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben
• - we komen zoveel mogelijk alleen. Ouder(s)/verzorger(s) hebben geen toegang tot
het pand.
• - leerlingen wachten buiten tot de docent hem/haar komt ophalen voor de les
• - Er zijn maximaal 30 personen in het pand.
- De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de locatie (bij de ingangen van de gebouwen en in de lokalen) beschikbaar is:
• - desinfecterende handgel en/of spray • -zeep
• - papieren handdoekjes
• - oppervlaktesprays (voor instrumenten/microfoons)
Protocol Bepalingen

Voor de locatie:
1. Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in de organisatie (poster Rijksoverheid).
2. Regels voor leden staan op de website (pop-up en/of homepage).
3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, zorg dat stoelen en
werk/lesplekken op anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.
4. Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende handgel en wijs aanwezigen op
het belang van handen wassen (bijvoorbeeld ook regels ophangen in toilet). Maak
regelmatig schoon. Reinig gebruikte cursusmaterialen regelmatig.
6. Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon.
7. Toiletten: Schoonmaken op reguliere wijze. Contactpunten en handenwas-faciliteiten
ook goed schoonmaken. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en
materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.
8. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in
de diverse locaties van de organisatie moet worden uitgevoerd.
9. Geef medewerkers/docenten de instructie dat zij elkaar leden moeten aanspreken op
ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
10. Zorg voor handhaving van de regels in en om de organisatie.
11. Zie er op toe dat alle docenten, leden en ondersteunend personeel die aanwezig zijn
handelen volgens dit protocol.
12. Stel de aanwezige docent als een protocol-verantwoordelijke aan, dat wil zeggen hij/zij spreekt de leden aan die zich niet aan het protocol houden.
13. Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de ledencontacten gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag.
14. Maak afspraken met leden over het maximaal aantal personen dat naar de locatie komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand). Stem het aantal cursisten zodanig af dat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.
15. Neem vooraf een intake af met de leden, waarin gezondheidsregels worden besproken.
16. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door de organisatie (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


Voor medewerkers en docenten:
17. Houd 1,5 meter afstand.
18. Was vaker je handen.
19. Schud geen handen.
20. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
21. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
22. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.
23. Maak minimaal één keer per dag de werkplek schoon. Bijvoorbeeld aan het begin of
einde van de dag.
24. Maak zelf de veel gebruikte oppervlakken van de werkplek tussentijds schoon. Dat
gaat dan om bijvoorbeeld toetsenbord, bureaublad, instrumenten.


Voor de deelnemers en cursisten:
25. Houd 1,5 meter afstand.
26. Schud geen handen.
27. Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
28. We werken volgens een vast rooster. Er zijn maximaal 30 personen in het gebouw.
29. Kom zo mogelijk alleen. Ouder(s)/verzorger(s) hebben geen toegang tot het pand.
30. Leden wachten buiten tot de docent hem/haar komt ophalen voor de les
31. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
32. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.
33. Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.
34. Gebruik van toilet graag zoveel mogelijk thuis.
35. Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk,
piano, elektronische toetsen.
36. Drumleerlingen nemen hun eigen drumstokken/gehoorbescherming mee.


Voor de locatie:

Algemeen

37. Hang hygiëneregels aan de buitenkant van de locatie waar les wordt gegeven, bij de ingang, en zorg dat ze binnen worden herhaald.
38. Zorg voor hand sanitizer/spray bij de ingang, zie er op toe dat medewerkers, docenten en deelnemers/cursisten die gebruiken.
39. Markeer de 1,5 meter afstand voor de balie/toilet (wachtlijnen).
40. Plaats plastic schermen als 1,5 meter afstand niet gehaald wordt (bijvoorbeeld bij
balies).
41. Zorg dat er op de locatie looppaden zijn aangeven om 1,5 meter afstand te kunnen
reguleren. Indien mogelijk door een ingang naar binnen en door een andere uitgang naar buiten.


In de lokalen
42. Zorg dat deuren van lokalen en looproutes blijven open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
43. Zorg dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan.
44. Zorg dat er in elk lokaal bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en/of
oppervlakte sprays liggen.
45. Bij binnenkomst in het lokaal desinfecteren deelnemers en docenten hun handen
met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit
opnieuw.
46. Leden en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met desinfecterende
spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
47. Elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en
andere vlakken die je aanraakt. Dat kost enkele ogenblikken/minuten en dit gaat ten
koste van de lestijd.
48. Docenten gebruiken bij voorkeur goed te reinigen instrumenten, bijvoorbeeld met
nylonsnaren.
49. De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de
organisatie van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les.


Op de gang
50. Zie er op toe dat op de locatie looppaden zijn aangegeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren.
51. Indien mogelijk door een ingang naar binnen en door een andere uitgang naar buiten.


Bij aankomst en vertrek
52. Zie er op toe dat leden 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaan.
53. Bij de ingang van iedere locatie staat de 1,5 meter regel op een bord/poster, zoals je
die nu overal (in winkels et cetera) ziet hangen. 54. Er staat hand sanitizer/spray.

55. De docent haalt de leerling buiten op, doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. Leerlingen wachten buiten.


Bij gebruik van flexplekken:
56. Maak minimaal één keer per dag alle flexplekken schoon met reguliere schoonmaakmiddelen, -materialen en -methode. Bijvoorbeeld aan het begin of einde van de dag.
57. Zorg de gebruikers van de flexplekken zelf de veel gebruikte oppervlakken van hun eigen flexplek tussentijds kunnen schoonmaken. Dat gaat dan om bijvoorbeeld toetsenbord, vast telefoontoestel, bureaublad, instrumenten.
58. Zorg dat er voldoende schoonmaakmiddelen op iedere flexplek beschikbaar zijn om dit uit te kunnen voeren.
59. Zorg voor duidelijke communicatie richting de gebruiker, bijvoorbeeld via een bureaukaartje of beeldscherm:
o Wat moet men met het schoonmaakmiddel (instructie)?
o Wat te doen als het op is? Bij wie moeten ze nieuwe halen?
o Eventueel uitleg over het schoonmaakmiddel.