LES-AFMELDING.

-Het afmelden van een les kan alleen via het kantoor van The Rockschool. Mail naar: info@therockschool.nl of bel: 071-2000158. Afmeldingen via de docent worden wegens verwarring niet gehonoreerd.

-Bij afzegging/afmelding van een les: minimaal 48 uur voor aanvang van de les kan deze worden ingehaald.(max. 2 lessen per jaar) 
Inhaallessen kunnen alleen in behandeling worden genomen bij het tijdig inleveren van het daarvoor bestemde 
formulier. Deze zijn verkrijgbaar bij de docent of bij de administratie. Bij groepslessen zijn inhaallessen niet mogelijk.

-Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.

-Bij verhindering van de docent wordt de docent vervangen. Indien dit niet het geval is kan de les in overleg met 
de leerling op een later tijdstip worden ingehaald.

-De leerling is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de lestijden.


-Inhaallessen ten gevolge van afmeldingen wegens sporttoernooien, schoolfeestjes, kinderfeestjes etc. kunnen niet worden gehonoreerd.

Zie Algemene Voorwaarden.