DOWNLOAD WIJZIGINGSFORMULIER 

De wijzigingen gaan in vanaf het moment dat deze formulieren volledig zijn ingevuld, ondertekend en ontvangen bij de administratie van The Rockschool. U kunt de formulieren mailen naar: info@therockschool.nl of per post versturen naar : The Rockschool, Fruitweg 60 unit 4E, 2321DH Leiden.