LES-AFMELDING.

-Het afmelden van een les kan alleen via het kantoor van The Rockschool. Mail naar: info@therockschool.nl of bel: 071-2000158. Afmeldingen via de docent worden wegens verwarring niet gehonoreerd.

-Bij afzegging/afmelding van een les: minimaal 48 uur voor aanvang van de les kan deze worden ingehaald.(max. 2 lessen per jaar) 
Inhaallessen kunnen alleen in behandeling worden genomen bij het tijdige afmelding aan kantoor via email of per telefoon. Bij groepslessen zijn inhaallessen niet mogelijk.

-Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.

-Bij verhindering van de docent wordt de docent vervangen. Indien dit niet het geval is kan de les in onderling overleg met 
de leerling/ouder/verzorger en docent op een later tijdstip worden ingehaald.

-De leerling is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de lestijden.


-Inhaallessen ten gevolge van niet tijdige afmeldingen wegens sporttoernooien, schoolfeestjes, kinderfeestjes, schoolkampen etc. kunnen niet worden gehonoreerd.

Zie Algemene Voorwaarden.